Wednesday, April 19, 2017

Dari Mata Turun ke Haji : Cara Memandang Orangtua

Rasulullah Shallallahu 'alayhi wa Sallam bersabda, "Apabila orangtua melihat anaknya kemudian merasa gembira, maka si anak memperoleh pahala membebaskan satu orang budak." Ditanyakan kepada beliau, Wahai Rasulullah, bagaimana jika orangtua melihat anaknya tiga ratus enam puluh kali?" Beliau menjawab, "Allah Maha Besar."
--diriwayatkan oleh ath-Thabrani dari Ibnu Abbas ra (sanadnya hasan sebagaimana dikatakan oleh al Haitsami 8/156)

"Tidaklah seseorang memandang wajah kedua orangtuanya dengan pandangan kasih sayang. Melainkan Allah memberinya pahala seperti pahala haji yang mabrur lagi diterima."
--Al Munawi dalam kitab Faidhul Qadir menyebutkan dari Ibnu Abbas ra. (5/483)

Para ulama mengatakan, "keshalihan datangnya dari Allah. Sedangkan adab datangnya dari orangtua."
-- diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Al-Adab al-Mufrad (1/731) dari al Walid bin Numair, bahwa itu yang didengar dari bapaknya

No comments:

Post a Comment