Monday, November 17, 2014

Cara Berkata Mulia Pada Orang Tua

Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Rendahkanlah sayap ketundukan kalian penuh kasih sayang kepada mereka berdua. (Qs. Al-Israa' 17:23)

.. Yaa sa'id, semua yang tersebut di dalam Qur'an tentang birrul walidain sudah aku pahami maksudnya, kecuali firman Allah: Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
Sa'id menjawab, "Kira-kira seperti perkataan seorang budak yang melakukan kesalahan di hadapan seorang majikan yang kejam."
--tanya abdul huddaj pada ulama besar tabi'in, Sa'id bin al-Musayyab.

Seperti..
Budak yang bersalah, dihadapan
Majikan yang kejam

._.
#ambilkaca #galitanah

No comments:

Post a Comment