Thursday, July 25, 2013

siapkanlah


Ketika datang yang hendak bermaksud baik padamu, persoalannya adalah bukan siapa dia, tapi bagaimana kesiapanmu.

Kamis, 25 Juli 2013
06:21

ya, hari ini rasanya cukup nano-nano :)

No comments:

Post a Comment